Regulamin

 

Pkt 1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://przystanekcypr.com prowadzonego przez ARLEO Ltd.

Pkt 2 Określenie warunków technicznych korzystania z serwisu

2.1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych: Urządzenie (komputer stacjonarny, przenośny, tablet, smartfon, posiadające dostęp do sieci Internet.

Zainstalowana na urządzeniu przeglądarka Internetowa Internet Explorer 8.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 3.6 lub wyższa, z zainstalowaną Java Virtual Machine.

Zainstalowany na urządzeniu program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF.

Pkt 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą internetową

3.1. Serwis https://przystanekcypr.com zawiera informacje na temat usług o charakterze turystycznym dostępnych na Cyprze.

3.2. Serwis https://przystanekcypr.com umożliwia dokonywanie rezerwacji w zakresie wycieczek fakultatywnych, biletów wstępu, atrakcji oraz transferów organizowanych na Cyprze.

3.3. Serwis https://przystanekcypr.com dysponuje ofertami turystycznymi cypryjskich Organizatorów Turystyki, w zakresie zakwaterowania, przelotów oraz pakietów turystycznych, które przygotowywane będą na zapytanie Użytkowników.

3.4. Serwis https://przystanekcypr.com współpracując z kontrahentami europejskimi daje możliwość rezerwacji pojedynczych usług realizowanych przez firmy zagraniczne. Każdorazowo oferta zostanie przedstawiona na życzenie Użytkownika.

Pkt 4. Zasady korzystania z serwisu https://przystanekcypr.com

4.1. Użytkownik zapoznaje się z informacją na temat usług proponowanych przez serwis. 4.2. Użytkownik dokonuje rezerwacji wstępnej poprzez:

4.2.1. Złożenie zamówienia w trybie on line “Rezerwuj online” z możliwością natychmiastowej zapłaty. 4.2.2. Złożenie zamówienia w trybie off line ” Wyślij Zgłoszenie” z możliwością późniejszej zapłaty

4.2.3. Kontakt telefoniczny z obsługą serwisu https://przystanekcypr.com pod numerem telefonu: +357 99950510

4.3. Warunki i wybór formy płatności

4.3.1 Po dokonaniu rezerwacji warunki płatności zostaną ustalone przez obsługę serwisu https://przystanekcypr.com ze względu na różne wymogi Organizatorów Turystyki, Kontrahentów i Usługodawców

4.3.2 Klient może dokonać płatności w wybranej walucie: PLN, EUR, USD, GBP na wskazane konto uwzględniając aktualny kurs sprzedaży

4.3.3. Klient może uiścić opłatę gotówką wskazanemu przedstawicielowi serwisu https://przystanekcypr.com w walucie EUR.

4.4. Potwierdzenie rezerwacji

4.4.1. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Klient otrzyma mailem potwierdzenie rezerwacji lub umowę zgłoszenie. Dokument ten określa, kto jest Organizatorem lub Dostawcą Usługi. Tym samym zostaje zawarta umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem/Dostawcą Usługi.

4.4.2. Serwis https://przystanekcypr.com każdorazowo przekaże Użytkownikowi szczegółowe warunki zmian i anulacji dla wybranego Organizatora/Dostawcy Usługi

Pkt 5. Niewiążący charakter Serwisu

5.1. Wszelkie informacje opublikowane na stronie https://przystanekcypr.com, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jego treści mają charakter informacyjny i stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Pkt 6. Ochrona danych osobowych

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest ARLEO Ltd.

6.2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane i wykorzystywane przez https://przystanekcypr.com w celu realizacji zarezerwowanych/zakupionych usług oraz w celach marketingowych i informacyjnych.

6.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6.4. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Pkt 7. Postanowienia końcowe

7.1. Serwis https://przystanekcypr.com dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie były prawidłowe. W przypadku pojawienia się uchybień i pomyłek wiążące informacje stają się te publikowane w umowe/potwierdzeniu rezerwacji oraz w Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora.

7.2. Cena oferty zostanie potwierdzona przez obsługe serwisu https://przystanekcypr.com i staje się wiążąca w momencie zawarcia umowy.

7.3. Serwis https://przystanekcypr.com zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian treści w serwisie w każdym czasie.

7.4. Osoba wypełniająca formularz zakupu/rezerwacji na stronie serwisu musi być upoważniona przez wszystkich uczestników podróży i tym samym potwierdza, że wszyscy uczestnicy akceptują warunki zakupu/rezerwacji.

Osoba ta będzie odpowiedzialna za całkowity koszt zakupu/rezerwacji, w tym za opłaty z tytułu anulowania lub zmiany rezerwacji, jak również winna poinformować pozostałych uczestników o szczegółach zakupu/rezerwacji.

7.5. W uzasadnionych przypadkach, gdy https://przystanekcypr.com będzie, podejrzewać, że doszło do malwersacji/oszustwa, będzie mieć prawo anulować ją w sposób automatyczny, wysyłając stosowną informację na adres elektroniczny podany przez klienta w momencie dokonania rezerwacji.

7.6. Reklamacje

7.6.1. Tryb postępowania reklamacyjnego związanego z realizacją imprezy turystycznej lub usługi turystycznej regulują Ogólne Warunki Uczestnictwa dla danego Organizatora/Dostawcy Usługi.

7.6.2. Reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu prosimy kierować pisemnie na adres e-mail info@przystanekcypr.com

7.7. Zmiany Regulaminu dokonywane będą poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu , który staje się wiążący w dniu jego opublikowania